Renovering av kök – obs, gips och spackel

Läs om hur vi satte upp obs, gips och skacklade i vårt nya kök.